Th c n cho cá Ngô Gluten B a n Th c n cho gia súc Th c n cho gia súc

Th c n cho chim Corn Gluten Meal, B a n gia súc B p Gluten Meal, Corn Gluten Món n cho gà nhà s n xu t / nhà cung c p Trung Qu c, cung c p th c n cho cá Ng c c Ngô Gluten b a n Th c n Th c n Th c n cho Con v t, Lysine HCl 98,5%, Lysine Hydrochloride, Th c n cho gà L-Threonine 98,5% cho Thú y vv ..

& nbsp; & Nbsp; N u b n quan tâm n ngu n th c n cho cá c a chúng tôi th c n ch n nuôi bò n gluten, xin vui lòng c t do t hàng v i nhà máy c a chúng tôi. Chúng tôi là m t trong nh ng nhà s n xu t và nhà cung c p hàng u t i Trung Qu c. Các s n ph m ch t l ng cao, giá r và d ch v t t nh t có th c m b o.

Thông tin c b n

 • M u NO .: 60% protein

 • Ki u: Gi s c kho và thúc y t ng tr ng

 • Các ch t dinh d ng chính: Premix Feed

 • Ngu n g c: Trung Qu c

 • Tình tr ng ang t i: 22mt / 20 & amp; # 8242; fcl

 • Amino Acid N i dung: Min 60% protein

 • Mã HS: 23099010

 • >
  • Thành ph n chính: Protein

  • Hình d ng: Th c n d ng b t

  • B t màu vàng nh t

  • Protein: 60%

  • Gmo Free: Non-Gmo

  • > Thông s k thu t

   N U N U NÀNG
   1) Protein: 60% trên c s khô
   2) m: 10% T i a
   3) S i: 2,5% T i a
   4) Ch t béo: 3% T i a

   & nbsp;

   & nbsp;

   B N C NG R CORU

   Protein Bao g m m t ph n tr m 60 b a n gluten ngô, các n i dung khác là axit amin, vitamin và vi ch t xi m ng khác nhau. ó là m t lo i ph gia tinh khi t th c n gia súc t t cho ch n nuôi gia c m và gia súc, có kh n ng kháng b nh. H n n a, nó c ng có th c s d ng trích xu t s c t t nhiên và các axit amin khác nhau.

   Các thông s k thu t:

   • Protein: 60% trên c s khô & nbsp;

   • m: 10%

   • Ch t x : 2,5% P>

   • óng gói : 25KG / 40KG / 500KG / 1000KG PP BAG


    Mùi Th a nh n & nbsp; mùi & nbsp; c a & nbsp; ngô & nbsp; gluten & nbsp; b a n, & nbsp; không & nbsp; mâu thu n & nbsp; mùi
    Protein (Khô & nbsp; c s )% 60% Min
    m & nbsp;% T i a 10%
    Ch t béo T i a 5% MAX
    Ash 4% MAX
    Fiber 3% MAX

     b t ngô gluen  .jpg

        _20170522113853.jpg

 • Hot Tags: