Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Sử dụng chính

Thức ăn chăn nuôi được sử dụng trong thức ăn chăn nuôi như lợn và gà, đòi hỏi phải có các protein có chất lượng cao, đặc biệt là lợn con và gà. Do các động vật trẻ đang trong giai đoạn tăng trưởng mạnh, nhu cầu protein và tỷ lệ axit amin trong protein, bột cá như protein động vật, các axit amin trong tỷ lệ của động vật cần các axit amin gần nhất.

Thức ăn cho động vật thủy sản được sử dụng cho các thành phần chính của các protein thức ăn như cá, cua, tôm và các loài thuỷ sản khác. Bột cá gần nhất với tỷ lệ axit amin cần thiết cho động vật thủy sản, bổ sung bột cá có thể đảm bảo rằng thủy sinh vật phát triển nhanh hơn.

Thức ăn gia súc được sử dụng trong một số động vật lông thú như cáo, gấu trúc, vân vân, thú lông thú chủ yếu là ăn thịt, nhu cầu về protein, bột cá chất lượng cao là nguồn nguyên liệu protein là sự lựa chọn đầu tiên cho các thành phần thức ăn chăn nuôi này.