Trang chủ > Triển lãm > Nội dung
The Fish Meal, cung cấp giá trị dinh dưỡng

Bột thịt và xương là một loại nguyên liệu có giá trị cung cấp năng lượng, protein, vitamin và khoáng chất có mức độ thay đổi khác nhau, nhưng chúng được các động vật tiêu hóa. Có sự khác biệt đáng kể về các đặc tính dinh dưỡng từ công ty đến công ty. Trong một cuộc khảo sát gần đây, Hiệp hội các nhà sản xuất quốc gia đã đặt câu hỏi về một số nhà sản xuất thức ăn ở Mỹ.

Hai mươi bảy công ty thức ăn đáp ứng và phạm vi giá trị dinh dưỡng cho bột thịt và xương như sau:

Độ ẩm

3,0 - 11,2%

Chất đạm thô

49,0 - 52,8%

Mỡ thô

8,5 - 14,8%

Canxi

6,0 - 12,0%

Năng lượng trao đổi cho gia cầm

1.770 - 2.420 MCal / kg

图片5.png