Amino Acid L-Lysine Thú Feed

Amino Acid L-Lysine Thú Feed

Ph gia th c n L-Lysine 98.5%, Thú y, Feed Grade nhà s n xu t / nhà cung c p Trung Qu c, cung c p Amino Acid L-Lysine Th c n Th c n, Mono-Dicalcium Phosphate 21% Th c n gia súc nh , Dicalcium Phosphate Ph gia th c n cho gà t ng c ng x p tr ng Giá c ...

N u b n quan tâm n th c n ch n nuôi l-lysine axit amin c a chúng tôi, xin vui lòng c t do t hàng v i nhà máy c a chúng tôi. Chúng tôi là m t trong nh ng nhà s n xu t và nhà cung c p hàng u t i Trung Qu c. S n ph m ch t l ng cao, giá r và giá r , và d ch v t t nh t có th c m b o. Thông tin c b n

 • M u NO .: Puretop-Lysine

 • Ki u: Gi s c kho và thúc y t ng tr ng

 • Ch t dinh d ng chính: th c n có ch c n ng

 • Protein: 98,5 % Min

 • Thông s k thu t: SGS c ch p thu n

 • Mã HS: 29224110

 • < p="">

  M c ki m tra Tiêu chu n K t qu N i dung (trên c s khô) 98,50% 98,80% Xoay c th + 18.0 ° ~ + 21.5 ° + 20.00 ° Thi t h i khi s y 1.0% 0,50% Ph li u b ánh l a 0,3% 0,20% B i 0,3% 0,20% D l ng sau khi t cháy 0,3% 0,17% Mu i Ammonium 0.04% 0,01% Heavy Metal (Pb) 30PPM 20PPM Arsenic (As) 10PPM 2PPM

  Liên h v i chúng tôi:  1..jpg


Hot Tags: th c n gia súc có trong axit amin l-lysine, các nhà cung c p Trung Qu c, các nhà s n xu t, nhà máy, giá th p, ch t l ng cao, r , hay nh t